Team:
Ing.arch.Hana Királyová
Autorizovaný architekt SKA
Ing.arch.Kata Paškanová
Autorizovaný architekt SKA
Ing.arch.Martin Hoza
Autorizovaný architekt SKA
Fraňa Kráľa 13
811 05 Bratislava
+421903 422 794
+421903 650 950
hka@hka.sk